Tag Archives: Suren Manvelyan

NOT-ordinary wedding

19 Oct

And not-ordinary pics, as you can see. They’re taken by famous armenian photographer Suren Manvelyan during my friends’ wedding party.

Ոչ սովորական հարսանիք, և ոչ սովորական նկարներ, ինչպես տեսնում եք: Դրանք նկարել է հայտնի հայ լուսանկարիչ Սուրեն Մանվելյանը ընկերներիս հարսանիքի ժամանակ:
1374983_10202449586303748_591740848_n

1385436_10202449575623481_283483074_n

burning
այրվելիս

Continue reading

Advertisements