Tag Archives: Sunglasses

Shopping in Prague

17 Feb

When I was in Czech Republic, Prague, as a truly fashion lover I just couldn’t just travel. On my last day I went to Palladium mall for shopping.
Yes, I’m such kind of a girl )))

Երբ ես Չեխիայում էի, պարզապես չէի կարող ինձ թույլ տալ միայն ճամփորդել: Վերջին օրը ես գնացի նրանց Պալադիում հանրախանութ գնումների:
Այո, ես այսպիսին եմ )))

sweater and pants from my lovely  H&M :*
glasses – Reserved
necklace – don’t remember :P

Anati4

Anat11

DSC06808

----2 Continue reading

Advertisements