Tag Archives: spring

Spring in red&blue

6 Apr

Spring has already come. You know, it has been so hot recently, that I started even thinking about bringing out my whole summer wardrobe. I love armenian wether, but I in fact we don’t have spring here. It’s very cold for a few months, and suddenly one day you wake-up and what a surprise… Summer has come. Without Spring, without warning, just hot Summer.
So after this small prologue about armenian wether, let’s look at my today’s red&blue outfit.

Գարունը եկել է: Գիտե՞ք, վերջերս այնքան շոգ էր, որ ես նույնիսկ սկսել եմ մտածել  ամառային զգեստապահարանս դուրս բերելու մասին: Ես սիրում եմ հայաստանյան եղանակը, բայց փաստացի մենք այստեղ գարուն չենք ունենում: Մի քանի ամիս շարունակ շատ ցուրտ է լինում, ապա միանգամից, մի գեղեցիկ օր արթնանանում ես և ինչպիսի անակնկալ… ամառը եկել է: Առանց գարուն, առանց զգուշացում, վերցրել ու եկել է:

Այսպիսով հայաստանյան եղանակի մասին այս փոքրիկ նախաբանից հետո եկեք դիտենք իմ այսօրվա կարմիր&կապույտ հագուկապը:

anat2

anat1

anat3

Anat4

anat5

anat7

anat8

Anat10

anat11

Advertisements