Tag Archives: Reserved

Last day In Bulgaria

6 Jul

This was the day when I has to say goodbye to Sunny beach, where I’ve spent 7 unforgetable days. Just want to be back (

Ահա այն օրը, երբ ես պետք է «ցտեսություն» ասեի Sunny beach-ին, որտեղ անցկացրել էի 7 անմոռանալի օր: Ուզում եմ նորից այնտեղ հայտնվել…

anat1

Anant on sunny beach-3

anat modmod

Anat sunny beach

DSC06322 Continue reading

Advertisements

Shopping in Prague

17 Feb

When I was in Czech Republic, Prague, as a truly fashion lover I just couldn’t just travel. On my last day I went to Palladium mall for shopping.
Yes, I’m such kind of a girl )))

Երբ ես Չեխիայում էի, պարզապես չէի կարող ինձ թույլ տալ միայն ճամփորդել: Վերջին օրը ես գնացի նրանց Պալադիում հանրախանութ գնումների:
Այո, ես այսպիսին եմ )))

sweater and pants from my lovely  H&M :*
glasses – Reserved
necklace – don’t remember :P

Anati4

Anat11

DSC06808

----2 Continue reading