Tag Archives: Raspberry

Incred!ble Ind!a. DELHI

18 Mar

Part 1… Welcome to Ind!aIMG_1331

I know I haven’t posted for ages, guys. But from now on I will publish pics from my visit to India. Get ready to look at it with my eyes. First station is… Delh!

India is all about contrasts.

India is all about colors !!!

IMG_3167

IMG_3182

IMG_1332

IMG_1339

IMG_1340

IMG_3184

IMG_1334

IMG_1333

IMG_3211

IMG_3206 Continue reading

Advertisements

Brighten the rainy day

2 Oct

Brighten the rainy day not only with colorful clothes, but also with a smile. Rain thinks you are silly one and disappears)

This time I brighten the rainy day with some raspberry and pink colors, colorful umbrella and of course with a pink Indian scarf I got from my friend.

IMG_0273

IMG_0270

zontik-1 Continue reading

Raspberry-coloured me

20 Apr

Do you like raspberry? Me too!!! I looking forward to their appearance. But before that I decided to fill that lack with u raspberry colored clothes. Hope you’ll enjoy this sunny pics on such a rainy wheather.

Սիրո՞ւմ եք ազնվամորի: Ես էլ: Անհամբեր սպասում եմ, թե երբ է հայտնվելու: Իսկ մինչ այդ որոշեցի պակասը լրացնել մորեգույն հագուստով: Հուսով եմ, ձեզ դուր կգան այս արևոտ նկարները այսպիսի անձրևոտ եղանակին…

anat-spring-10

anat-spring-8 Continue reading