Tag Archives: Prague

Shopping in Prague

17 Feb

When I was in Czech Republic, Prague, as a truly fashion lover I just couldn’t just travel. On my last day I went to Palladium mall for shopping.
Yes, I’m such kind of a girl )))

Երբ ես Չեխիայում էի, պարզապես չէի կարող ինձ թույլ տալ միայն ճամփորդել: Վերջին օրը ես գնացի նրանց Պալադիում հանրախանութ գնումների:
Այո, ես այսպիսին եմ )))

sweater and pants from my lovely  H&M :*
glasses – Reserved
necklace – don’t remember :P

Anati4

Anat11

DSC06808

----2 Continue reading

Advertisements

Prague and me

23 Sep

Photos by ©Michael Bartikyan.   VISIT www.bartikyan.com

I have to stop publishing my bulgarian photoes, ’cause I have something better which I want to show you right now. Chech, Prague. One of the most beautiful cities in the world. I fell in love with it.

This is on my first day in Prague. I haven’t been slept for nearly a day, but I feel so much energy when walking on it’s beautiful streets that didn’t even want to spend a minute on sleep.

Լուսանկարները՝ ©Միքայել Բարտիկյանի: Այցելեք www.bartikyan.com

Ես ստիպված եմ ընդհատել իմ Բուլղարիայում արված նկարների շարքը, քանի որ շատ ավելի լավ բան ունեմ ցույց տալու:  Չեխիա, Պրահա: Աշխարհի ամենագեղեցիկ քաղաքներից մեկը: Ես պարզապես սիրահարվեցի դրան:

Սա իմ առաջին օրն է Պրահայում: Ես չեմ քնել գրեթե մի ամբողջ օր, բայց փողոցներով քայլում ու զգում էի, թե որքան էներգիա ունեմ, և չէի ցանկանում նույնիսկ մեկ րոպե ծախսել քնի վրա:

DSC_0413

Pražský hrad / Prague Castle.

Untitled-1

Pražský hrad / Prague Castle.

DSC_0505

DSC_0480 Continue reading