Tag Archives: pink

Incred!ble Ind!a. DELHI

18 Mar

Part 1… Welcome to Ind!aIMG_1331

I know I haven’t posted for ages, guys. But from now on I will publish pics from my visit to India. Get ready to look at it with my eyes. First station is… Delh!

India is all about contrasts.

India is all about colors !!!

IMG_3167

IMG_3182

IMG_1332

IMG_1339

IMG_1340

IMG_3184

IMG_1334

IMG_1333

IMG_3211

IMG_3206 Continue reading

Advertisements

Brighten the rainy day

2 Oct

Brighten the rainy day not only with colorful clothes, but also with a smile. Rain thinks you are silly one and disappears)

This time I brighten the rainy day with some raspberry and pink colors, colorful umbrella and of course with a pink Indian scarf I got from my friend.

IMG_0273

IMG_0270

zontik-1 Continue reading

I believe in pink… light pink

21 Dec

“I believe in pink. I believe that laughing is the best calorie burner. I believe in kissing, kissing a lot. I believe in being strong when everything seems to be going wrong. I believe that happy girls are the prettiest girls. I believe that tomorrow is another day and I believe in miracles.”

― Audrey Hepburn

“Dear Audrey. I also believe in pink and for this time I chose light pink. I also believe that laughing is the best calorie burner. I also believe in kissing, kissing a lot. I also believe in being strong when everything seems to be going wrong. I also believe that happy girls are the prettiest girls. I also believe that tomorrow is another day and I also believe in miracles. I adore you”

―Forever yours

―Anat from Hayfashion

 ***

“Ես հավատում եմ վարդագույնին: Ես հավատում եմ, որ ծիծաղը ավելորդ կալորիաներն այրելու լավագույն տարբերակն է: Հավատում եմ համբույրներին, շատ-շատ համբույրներին: Ես հավատում եմ, որ կարող եմ ուժեղ լինել, երբ կյանքն ինձ տհաճ անակնկալներ է մատուցում: Ես հավատում եմ, որ երջանիկ կանայք ամենագեղեցիկն են աշխարհում: Ես վստահ եմ, որ վաղը բոլորովին ուրիշ օր է լինելու, և ես հավատում եմ հրաշքներին՛՛

―Օդրի Հեփբըրն

“Սիրելի Օդրի: Ես “Ես նույնպես հավատում եմ վարդագույնին: Ես նույնպես հավատում եմ, որ ծիծաղը ավելորդ կալորիաներն այրելու լավագույն տարբերակն է: Նույնպես հավատում եմ համբույրներին, շատ-շատ համբույրներին: Ես նույնպես հավատում եմ, որ կարող եմ ուժեղ լինել, երբ կյանքն ինձ տհաճ անակնկալներ է մատուցում: Ես նույնպես հավատում եմ, որ երջանիկ կանայք ամենագեղեցիկն են աշխարհում: Ես նույնպես վստահ եմ, որ վաղը բոլորովին ուրիշ օր է լինելու, և ես նույնպես հավատում եմ հրաշքներին՛՛

―Հավերժ քո՝

―Անատ. Հայֆեշն

Untitled-8

Untitled-7

Untitled-6

Untitled-5 Continue reading