Tag Archives: heart-clock

Heart-clock makes me smile )

2 Jun

Every time I look at my wall I can’t help myself from smiling. Because a few days ago my wall was ”updated” with a big, red, beautiful heart-clock. It was a present from ”Style studio” which is specialized on making design furniture. So this unique design heart makes me so happy.

Ամեն անգամ պատիս նայելիս ես չեմ կարողանում չժպտալ: Բանն այն է, որ մի քանի օր առաջ այն ՛՛թարմացվել է՛՛ մեծ, կարմիր, գեղեցիկ սիրտ-ժամացույցով: Դա նվեր էր ”Style studio”-ից, որը մասնագիտացված է դիզայներական կահույքի պատրաստման վրա: Այս յուրօրինակ դիզայներական սիրտը ինձ շատ է ուրախացնում:

heart1

heart2

DSC04595 Continue reading

Advertisements