Tag Archives: flowers

Incred!ble Ind!a. MUMBAI

24 Mar

Part II…

…And next station is… Mumbai. It has another name also – Bombay ! It’s a Bollywood city, here is based most hindi film industry. It’s a dream place of every indian, who wants to be popular….

And here, in a beautiful hotel, I had one of my nicest photo sessions. This post is very pure: yet it doesn’t have great Mumbai sights, they will be in the next post.

mumbai-1pure-1IMG_1395IMG_1394IMG_1399IMG_1390IMG_1389IMG_1391 Continue reading

Advertisements

Black flowers on my skirt

9 Aug

Black flowers are mysterious, elegant and seem to come straight from some fairytale world.If you don’t have them in real life, you can have them on your skirt )

10171790_675890005818026_8081338863597982745_n

black-flowers-2

balcony-2

black-flower-story-2

anfokus-2

Flowery-2

lights-2

Many, many beautiful flowers on my B-day

17 May

I adore flowers. And it seems that all my friends know about it. I’ve never been given so many flowers. Thank you.

Ես պաշտում եմ ծաղիկներ ու կարծես թե բոլոր ընկերներս այդ մասին գիտեն: Երևի եբեք այսքան ծաղիկ նվեր չէի ստացել: Շնորհակալություն:

Untitled-1

with-flowersss-1

My niece was first who gave me flowers that day Զարմուհիս առաջինն էր, ով այդ օրն ինձ ծաղիկ նվիրեց

Keep-smiling

“Keep smiling” was my friend Zara’s wish. I promise, I will… ՛՛Միշտ ժպտա՛՛իմ ընկերուհի Զառայի ցանկությունն է: խոստանում եմ, այդպես էլ կանեմ…

fire-roses-1

 

white-rose\white-roses

 

shoes-1

Even my shoes were flowery Նույնիսկ կոշիկներս էին ծաղկավոր

beautiful-flowers Continue reading

My B-day was so colorful and flowery :*

7 May

As I have already told you, I adore my birthdays. This year it was something. I received so many nice flowers that I don’t even know where to put them :) Here are a few shots, soon I will tell you what I’m wearing and show you mu nice flowers…

Ինչպես արդեն ասել եմ, ես պաշտում եմ իմ ծննդյան օրերը: Այս տարի այն յուրահատուկ էր: Ես այնքան գեղեցիկ խաղիկներ նվեր ստացա, որ նույնիսկ չգիտեմ՝ ուր դնել :) Ահա մի քանի կադր, շուտով ավելի մանրամասն կպատմեմ, թե ինչ է հագիս և ցույց կտամ իմ գեղեցիկ ծաղիկները…

Untitled-2

DSC07755

bday-1

bday5-1

 

with-flowers-1

 

My flowers smell like Spring

28 Mar

I simply can’t help myself from showing you this beauty. I’ve been given a lot of flowers in my life, but this is simply the best bouquet I have ever seen ) Really. As a bonus, they smell like a parfume.

Ես պարզապես չեմ կարող ձեզ ցույց չտալ այս գեղեցկությունը: Իմ կյանքում ինձ շատ են ծաղիկներ նվիրել, բայց սա իմ տեսած ծաղկեփնջերից ամենագեղեցիկն է ) Իսկապես: Իսկ որպես բոնուս, նրանք օծանելիքի բույր ունեն: Ողջ սենյակս նրանց բույրով է լցված:

Untitled-1

DSC07429

flowers-1

DSC07457 Continue reading

Love you, 8th of March

9 Mar

Look at these pretty presents I’ve got for 8th of March. All of them are from different people.  You know, I love this holiday as much as I love my Birthday.

Հապա նայեք այս գեղեցիկ նվերներին, որ ստացել եմ մարտի 8-ի առթիվ: Եվ դրանք բոլորը տարբեր մարդկանցից են: Գիտեք, ես սիրում եմ այս տոնը նույնքան, որքան իմ ծնունդը:
8mart3-1

8mart91

8mart1

8mart-18mart116 Continue reading