Archive | Սանրվածքներ RSS feed for this section

A day in an Armenian national dress

25 Oct

A few days ago I was taking part in a video clip. Most excited part of it is that I had to wear a dress like women used to wear many centuries ago. I can’t say that I liked it, but it was something new and exciting. Here are some photos.

arn9-1

arm8-1

arm5-1

arm7-1

arm10-1

arrn2-1

arm3-1

Continue reading

Advertisements

NKR wedding in chiffon dress

6 Oct

One of my BEST fashion photo sessions so far!!! On my friend’s wedding at NKR. Just enjoy it…

Մինչ այժմ ունեցած իմ լավագույն նորաձև ֆոտոսեսիաներից մեկը: Ընկերուհուս հարսանիքին ԼՂՀ-ում: Վայելեք…

DSC06698

DSC06703

IMG_5629

IMG_5721

IMG_5720 Continue reading

Snake-like braid

11 Jul

Today was the day when you wake up and decided to change something. And as you understand that you can’t change the world (at least not in one day :))) so you started with yourself. This time I started with my hair…
Hope you’ll like it…

Այսօր այն օրերից էր, երբ արթնանում ես և ուզում ես ինչ-որ բան փոխել: Եվ քանի որ չես կարող աշխարհը փոխել (կամ գոնե՝ ոչ մեկ օրում :))) այդպիսով սկսում ես քեզանից: Այս պարագայում ես սկսեցի մազերիցս:

Հուսով եմ կհավանեք: Նկարների մի մասը գեղեցկության սրահում են արված, մի մասը նույն օրը՝ երեկոյան, այդ պատճառով լուսավորությունը տարբեր է:

 Untitled-3

Untitled-1 Continue reading