Archive | ճանապարհորդություն RSS feed for this section

Incred!ble Ind!a. MUMBAI

24 Mar

Part II…

…And next station is… Mumbai. It has another name also – Bombay ! It’s a Bollywood city, here is based most hindi film industry. It’s a dream place of every indian, who wants to be popular….

And here, in a beautiful hotel, I had one of my nicest photo sessions. This post is very pure: yet it doesn’t have great Mumbai sights, they will be in the next post.

mumbai-1pure-1IMG_1395IMG_1394IMG_1399IMG_1390IMG_1389IMG_1391 Continue reading

Advertisements

Incred!ble Ind!a. DELHI

18 Mar

Part 1… Welcome to Ind!aIMG_1331

I know I haven’t posted for ages, guys. But from now on I will publish pics from my visit to India. Get ready to look at it with my eyes. First station is… Delh!

India is all about contrasts.

India is all about colors !!!

IMG_3167

IMG_3182

IMG_1332

IMG_1339

IMG_1340

IMG_3184

IMG_1334

IMG_1333

IMG_3211

IMG_3206 Continue reading

Rediscovering Armenia. Odzun – Horomayr – Kobayr

28 Jul

Օձուն-Հոռոմայր-Քոբայր (Լոռի)՝ մեկ օրում:

Օձուն. Լոռու հնագույն բնակավայրերից մեկը վերակառուցված վաղմիջնադարյան նշանավոր տաճարով, իսկ կողքին` 5-6-րդ դդ. աստիճաններին տեղադրված կրկնակի կամարներով մահարձանը:
Հոռոմայրի վանք` տեղադրված Դեբեդ գետի ձախ ձորալանջին՝ սարահարթի վրա։ Վանքը բաղկացած է բազմաթիվ կառույցներից, որոնց թվում են նաև Զաքարյան եղբայրների կառուցած եկեղեցիները:
Քոբայրի վանքն իր անունը ստացել է մոտակա քարայրներից և համարվել է հայ քաղկեդոնականության կենտրոններից մեկը: Վերջինս տեղակայված է անտառապատ տեղանքում և գտնվում է վերակառուցման փոլում: Այն ունի շքեղ հարդարանք, յուրահատուկ բարձրաքանդակներ ու բարձրարվեստ որմնանկարներ:

I actually love nature.Whenever I have a chance I go to armenian beautiful places. It is some kind of rediscovery. This time I have been in three places at once. Odzun, Horomayr and Kobayr.

Odzun is a major and hostorical village in the Lori Province of Armenia. It is famous for the 5-7th century Odzun Church, one of the finest Armenian basilicas with a cupola.

Horomayr Monastery is a monastic complex. The monastery is built on the cliffs 1 km south of the village of Odzun. We went there on walk.

Of course I didn’t forget to take some shots. I never forget that.

10348944_10152201690001298_

154657_10152201678661298_60

10353263_10152201684781298_

10439561_10152201705521298_

We were so tired when getting to Horomayr. But when my friends started to photo me, I felt like I’m not tired at all )))

DSC03421

DSC03420

10425818_10152201705511298_

DSC08190

1512073_10152201689516298_4

Continue reading

Last day In Bulgaria

6 Jul

This was the day when I has to say goodbye to Sunny beach, where I’ve spent 7 unforgetable days. Just want to be back (

Ահա այն օրը, երբ ես պետք է «ցտեսություն» ասեի Sunny beach-ին, որտեղ անցկացրել էի 7 անմոռանալի օր: Ուզում եմ նորից այնտեղ հայտնվել…

anat1

Anant on sunny beach-3

anat modmod

Anat sunny beach

DSC06322 Continue reading

“Pearl of the Black Sea” called Nesebar

20 Jun

Nesebar is one of the most ancient towns in Europe, founded 3200 years ago. And it is also one of the most beautiful places I have ever been. It is also called “Pearl of the Black Sea“, and from the photos you can be certain why. We visited it just once while in Bulgaria, but still remember it’s beauty.

In 1983 Old Nesebar was included in the List of World Cultural Heritage Sites of UNESCO.

Նեսեբարը Եվրոպայի ամենահին քաղաքներից մեկն է, որը հիմնադրվել է 3200 տարի առաջ: Այն նաև ամենագեղեցիկ վայրերից մեկն է, որտեղ ես երբևէ եղել եմ: Այն անվանում են նաև «Սև ծովի ադամանդ», և այս լուսանկարներից դուք կարող եք հասկանալ, թե ինչու: Բուլղարիայում եղած ժամանակ մենք միայն մեկ անգամ այցելեցինք Նեսեբարը, բայց մինչ օրս հիշում ենք դրա գեղեցկությունը:

map-of-Nessebar-1

HF-near-church-1

Church

Hayfashion-in-Nessebar

DSC05937

DSC05939

house-1

catsHF1

sea-HF1

DSC05928

Nessebar-HF-1

sky-1

Nessebar-HF2-1

rakushka-1

balota

DSC06046

Life is the train…

14 Jun

“Life is the train, not the station” – Paulo Coelho

1487815_10152201690176298_5577557241554256116_o

10432351_10152201705596298_

No use to hurry unless sure of catching right train. (Charlie Chan at the Circus)

train-2

10416671_10152201705606298_
“If a train doesn’t stop at your station, then it’s not your train.” – Marianne Williamson

10432388_10152201705611298_

relser4-1More soon…