Archive | աքսեսուարներ RSS feed for this section

Brighten the rainy day

2 Oct

Brighten the rainy day not only with colorful clothes, but also with a smile. Rain thinks you are silly one and disappears)

This time I brighten the rainy day with some raspberry and pink colors, colorful umbrella and of course with a pink Indian scarf I got from my friend.

IMG_0273

IMG_0270

zontik-1 Continue reading

Advertisements

Good-bye Summer… I’ll miss you

23 Sep

Yes, I’m a bit late, but I have to say good-bye to Summer. It was nice, warm, sunny, as always… But Now it’s time to say hello to Autumn, September,  which people consider to be year’s last loveliest smile…

My orange clothes will remind me about Sun, about all the Sunny days I had this year. Summer, I love you… I’ll miss you…

By all these lovely tokens September days are here, With summer’s best of weather And autumn’s best of cheer.

Helen Hunt Jackson

face-to-sun-1

DSC08529

DSC08611

shenqer-1

DSC08634

thoughtful-1 Continue reading

Many, many beautiful flowers on my B-day

17 May

I adore flowers. And it seems that all my friends know about it. I’ve never been given so many flowers. Thank you.

Ես պաշտում եմ ծաղիկներ ու կարծես թե բոլոր ընկերներս այդ մասին գիտեն: Երևի եբեք այսքան ծաղիկ նվեր չէի ստացել: Շնորհակալություն:

Untitled-1

with-flowersss-1

My niece was first who gave me flowers that day Զարմուհիս առաջինն էր, ով այդ օրն ինձ ծաղիկ նվիրեց

Keep-smiling

“Keep smiling” was my friend Zara’s wish. I promise, I will… ՛՛Միշտ ժպտա՛՛իմ ընկերուհի Զառայի ցանկությունն է: խոստանում եմ, այդպես էլ կանեմ…

fire-roses-1

 

white-rose\white-roses

 

shoes-1

Even my shoes were flowery Նույնիսկ կոշիկներս էին ծաղկավոր

beautiful-flowers Continue reading

My flowers smell like Spring

28 Mar

I simply can’t help myself from showing you this beauty. I’ve been given a lot of flowers in my life, but this is simply the best bouquet I have ever seen ) Really. As a bonus, they smell like a parfume.

Ես պարզապես չեմ կարող ձեզ ցույց չտալ այս գեղեցկությունը: Իմ կյանքում ինձ շատ են ծաղիկներ նվիրել, բայց սա իմ տեսած ծաղկեփնջերից ամենագեղեցիկն է ) Իսկապես: Իսկ որպես բոնուս, նրանք օծանելիքի բույր ունեն: Ողջ սենյակս նրանց բույրով է լցված:

Untitled-1

DSC07429

flowers-1

DSC07457 Continue reading

Love you, 8th of March

9 Mar

Look at these pretty presents I’ve got for 8th of March. All of them are from different people.  You know, I love this holiday as much as I love my Birthday.

Հապա նայեք այս գեղեցիկ նվերներին, որ ստացել եմ մարտի 8-ի առթիվ: Եվ դրանք բոլորը տարբեր մարդկանցից են: Գիտեք, ես սիրում եմ այս տոնը նույնքան, որքան իմ ծնունդը:
8mart3-1

8mart91

8mart1

8mart-18mart116 Continue reading

Heart-clock makes me smile )

2 Jun

Every time I look at my wall I can’t help myself from smiling. Because a few days ago my wall was ”updated” with a big, red, beautiful heart-clock. It was a present from ”Style studio” which is specialized on making design furniture. So this unique design heart makes me so happy.

Ամեն անգամ պատիս նայելիս ես չեմ կարողանում չժպտալ: Բանն այն է, որ մի քանի օր առաջ այն ՛՛թարմացվել է՛՛ մեծ, կարմիր, գեղեցիկ սիրտ-ժամացույցով: Դա նվեր էր ”Style studio”-ից, որը մասնագիտացված է դիզայներական կահույքի պատրաստման վրա: Այս յուրօրինակ դիզայներական սիրտը ինձ շատ է ուրախացնում:

heart1

heart2

DSC04595 Continue reading