Me dancing on a dance studio FB page :)

12 Aug

I know I have told you millions of times that I love dancing. And I went on Latino American and European dances for nearly four years. Today I saw my picture on our “Nirvana studio” facebook page as a profile picture (this is where I’m taking my dance classes).  That’s really great. I have just a few photos to show you. Hope one day I’ll be able to show more and even better shoots.

Գիտեմ, միլիոն անգամ ասել եմ, որ սիրում եմ պարել ու Լատինոամերիկյան պարերի եմ հաճախում: Այսօր մեր «Նիրվանա ստուդիոյի» նորաբաց ֆեյսբուքյան էջում տեսա իմ նկարը որպես պրոֆիլ նկար (այստեղ եմ ես դասընթացներ անցնում): Իսկապես հաճելի է: Ընդամենը մի քանի նկար կարող եմ ցույց տալ: Հուսով եմ՝ մի օր ավելի շատ ու ավելի լավ նկարներ կտեղադրեմ:

Tango Argentino, Salsa, Rueda, Jive, Bachata, Merengue, Mambo, Disco Mambina, Cha cha cha, Rumba, Samba… Ահա այն պարերը, որոնց տիրապետում եմ:

10599209_941564205869018_3514555250766894327_n

10505135_942202232471882_3697391009810516176_o

10521313_942202849138487_2474844672284460558_o 10583872_942201609138611_2319581233821588046_n

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s