Hanging out with friends is always fun

2 Aug

Whenever you’re bored, just call your friends and hang out with them. I spent two nice evenings with my friends and these boring working days started to seem a little better ))

Day 1, on my way to Safran restaurant )

Ընկերների հետժամանակ անցկացնելը միշտ զվարճալի է: Երկու հիանալի երեկո անցկացրի ընկերուհիներիս հետ, որոնք մի քիչ ավելի գեղեցկացրին օգոստոսյան աշխատանքային օրերս:

Օր 1-ին. Սաֆրան ռեստորանի ճանապարհին:
10553417_724277854312574_8729461761440710629_n

Untitled-3

Untitled-2

10463035_10152298340120954_1008124189708827960_n

Day 2. Just decided to have an ice-cream at Gelatto and talk, talk, talk… Less pictures, more fun )

Օր 2-րդ. Որոշեցինք պաղպաղակ ուտել Gelatto-ում ու լիքը խոսել, խոսել, խոսել:

gelatto-1

Untitled-5

Untitled-4

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s