“Pearl of the Black Sea” called Nesebar

20 Jun

Nesebar is one of the most ancient towns in Europe, founded 3200 years ago. And it is also one of the most beautiful places I have ever been. It is also called “Pearl of the Black Sea“, and from the photos you can be certain why. We visited it just once while in Bulgaria, but still remember it’s beauty.

In 1983 Old Nesebar was included in the List of World Cultural Heritage Sites of UNESCO.

Նեսեբարը Եվրոպայի ամենահին քաղաքներից մեկն է, որը հիմնադրվել է 3200 տարի առաջ: Այն նաև ամենագեղեցիկ վայրերից մեկն է, որտեղ ես երբևէ եղել եմ: Այն անվանում են նաև «Սև ծովի ադամանդ», և այս լուսանկարներից դուք կարող եք հասկանալ, թե ինչու: Բուլղարիայում եղած ժամանակ մենք միայն մեկ անգամ այցելեցինք Նեսեբարը, բայց մինչ օրս հիշում ենք դրա գեղեցկությունը:

map-of-Nessebar-1

HF-near-church-1

Church

Hayfashion-in-Nessebar

DSC05937

DSC05939

house-1

catsHF1

sea-HF1

DSC05928

Nessebar-HF-1

sky-1

Nessebar-HF2-1

rakushka-1

balota

DSC06046

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s