Many, many beautiful flowers on my B-day

17 May

I adore flowers. And it seems that all my friends know about it. I’ve never been given so many flowers. Thank you.

Ես պաշտում եմ ծաղիկներ ու կարծես թե բոլոր ընկերներս այդ մասին գիտեն: Երևի եբեք այսքան ծաղիկ նվեր չէի ստացել: Շնորհակալություն:

Untitled-1

with-flowersss-1

My niece was first who gave me flowers that day Զարմուհիս առաջինն էր, ով այդ օրն ինձ ծաղիկ նվիրեց

Keep-smiling

“Keep smiling” was my friend Zara’s wish. I promise, I will… ՛՛Միշտ ժպտա՛՛իմ ընկերուհի Զառայի ցանկությունն է: խոստանում եմ, այդպես էլ կանեմ…

fire-roses-1

 

white-rose\white-roses

 

shoes-1

Even my shoes were flowery Նույնիսկ կոշիկներս էին ծաղկավոր

beautiful-flowers

DSC07840

The same flowers a few days ago Նույն ծաղիկները՝ մի քանի օր անց

Flowers-from-Eva-1

Big-rose

another-bog-rose-1

desert-rose-1

with-my-presents

flowers-at-my-office

This huge bouquet was decorating our office the next day… Այս հսկա ծաղկեփունջը հաջորդ օրը զարդարում էր մեր գրասենյակը…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s