Archive | May, 2014

Greco-Roman hairstyle

24 May

These pictures were taken in Winter, but I haven’t published them yet. Most I like in here is my hairstyle. I think it reminds Greco-Roman times. And I like it.

Այս լուսանկաներն արված են ձմռանը, բայց նոր եմ հրապարակում: Այստեղ ամենաշատը հավանում եմ սանրվածքս: Այն ինձ հունա-հռոմեական ժամանակներն է հիշեցնում: Սիրում եմ այսպիսի սանրվածք:

dr1

Untitled-2

portrait

dr21

we1

With my friend Lilit. Love her very much :*

dr61

Advertisements

Many, many beautiful flowers on my B-day

17 May

I adore flowers. And it seems that all my friends know about it. I’ve never been given so many flowers. Thank you.

Ես պաշտում եմ ծաղիկներ ու կարծես թե բոլոր ընկերներս այդ մասին գիտեն: Երևի եբեք այսքան ծաղիկ նվեր չէի ստացել: Շնորհակալություն:

Untitled-1

with-flowersss-1

My niece was first who gave me flowers that day Զարմուհիս առաջինն էր, ով այդ օրն ինձ ծաղիկ նվիրեց

Keep-smiling

“Keep smiling” was my friend Zara’s wish. I promise, I will… ՛՛Միշտ ժպտա՛՛իմ ընկերուհի Զառայի ցանկությունն է: խոստանում եմ, այդպես էլ կանեմ…

fire-roses-1

 

white-rose\white-roses

 

shoes-1

Even my shoes were flowery Նույնիսկ կոշիկներս էին ծաղկավոր

beautiful-flowers Continue reading

My B-day was so colorful and flowery :*

7 May

As I have already told you, I adore my birthdays. This year it was something. I received so many nice flowers that I don’t even know where to put them :) Here are a few shots, soon I will tell you what I’m wearing and show you mu nice flowers…

Ինչպես արդեն ասել եմ, ես պաշտում եմ իմ ծննդյան օրերը: Այս տարի այն յուրահատուկ էր: Ես այնքան գեղեցիկ խաղիկներ նվեր ստացա, որ նույնիսկ չգիտեմ՝ ուր դնել :) Ահա մի քանի կադր, շուտով ավելի մանրամասն կպատմեմ, թե ինչ է հագիս և ցույց կտամ իմ գեղեցիկ ծաղիկները…

Untitled-2

DSC07755

bday-1

bday5-1

 

with-flowers-1