Practicing my journalism skills

23 Apr

I am a journalist by profession and from time to time I’m practicing my professional skills, as it was in thisbook presentation. Lucky for me the photographer noticed me and took some photos.

Ես մասնագիտությամբ լրագրող եմ, ու ժամանակ առ ժամանակ նաև զբաղվում եմ իմ մասնագիտական գործունեությամբ, ինչպես այս գրքի շնորհանդեսին: Ի ուրախություն ինձ, լուսանկարիչն ինձ նկատեց ու մի քանի կադր արեց:

IMG_6436

IMG_6437

IMG_6539

IMG_6540

After these last two photos the photographer said: ‘What a beautiful smile” and asked me if he could shoot me another time. Of course I I agreed.

Այս վերջին երկու լուսանկաներից հետո լուսանկարինչ ասաց. «Ինչ գեղեցիկ ժպիտ ունես» ու հարցրեց, թե արդյոք կարո՞ղ է մի ուրիշ անգամ ինձ լուսանկարել: Իհարկե ես համաձայնվեցի :)

IMG_6570

IMG_6571

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s