After some model courses :)

12 Apr

I took these pictures a few time ago, after a few model courses which I took at Atex fashion center last year. I didn’t finished those lessons, but I have learned a few things about posing. Here I’m trying to show it, and I’m not smiling as I used to :) But to tell the truth, these photos are a bit rough for me… I like light ones.

Այս լուսանկարներն արված են որոշ ժամանակ առաջ, երբ ես մոդելային կուրսերի էի այցելում Ատեքս նորաձևության կենտրոնում: Այդ դասընթացները չավարտեցի, բայց որոշ մանրուքներ սովորեցի դիրքերի մասին: Այստեղ փորձում եմ դրանք ցույց տալ, և ինչպես տեսնում եք, սովորականի պես չեմ ժպտում: Բայց ճիշտ ասած, այս նկարներն ինձ համար մի քիչ կոպիտ են… Ես նախընտրում եմ ավելի «թեթև» ոճը…

DSC04637

DSC04639

DSC04644

DSC04649

DSC04670

While we were busy taking photos, it suddenly became dark.

Մինչ տարված էինք լուսանկարվելով, մութն ընկավ:

DSC04732

DSC04782

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s