Archive | March, 2014

My flowers smell like Spring

28 Mar

I simply can’t help myself from showing you this beauty. I’ve been given a lot of flowers in my life, but this is simply the best bouquet I have ever seen ) Really. As a bonus, they smell like a parfume.

Ես պարզապես չեմ կարող ձեզ ցույց չտալ այս գեղեցկությունը: Իմ կյանքում ինձ շատ են ծաղիկներ նվիրել, բայց սա իմ տեսած ծաղկեփնջերից ամենագեղեցիկն է ) Իսկապես: Իսկ որպես բոնուս, նրանք օծանելիքի բույր ունեն: Ողջ սենյակս նրանց բույրով է լցված:

Untitled-1

DSC07429

flowers-1

DSC07457 Continue reading

Advertisements

Love you, 8th of March

9 Mar

Look at these pretty presents I’ve got for 8th of March. All of them are from different people.  You know, I love this holiday as much as I love my Birthday.

Հապա նայեք այս գեղեցիկ նվերներին, որ ստացել եմ մարտի 8-ի առթիվ: Եվ դրանք բոլորը տարբեր մարդկանցից են: Գիտեք, ես սիրում եմ այս տոնը նույնքան, որքան իմ ծնունդը:
8mart3-1

8mart91

8mart1

8mart-18mart116 Continue reading