Archive | February, 2014

Shopping in Prague

17 Feb

When I was in Czech Republic, Prague, as a truly fashion lover I just couldn’t just travel. On my last day I went to Palladium mall for shopping.
Yes, I’m such kind of a girl )))

Երբ ես Չեխիայում էի, պարզապես չէի կարող ինձ թույլ տալ միայն ճամփորդել: Վերջին օրը ես գնացի նրանց Պալադիում հանրախանութ գնումների:
Այո, ես այսպիսին եմ )))

sweater and pants from my lovely  H&M :*
glasses – Reserved
necklace – don’t remember :P

Anati4

Anat11

DSC06808

----2 Continue reading

Advertisements

You call it St. Valentine’s Day, armenians call it St. Sargis day

14 Feb

Nearly each of you  knows about Saint Valentine’s Day, also known as Valentine’s Day or the Feast of Saint Valentine, which is observed on February 14 each year. It is celebrated in many countries around the world, although it is not a holiday in most of them. But today I want to tell you about a nice armenian tradition, which is called St. Sargis Day. This yaer we celebrate it on February 15.

Ձեզանից յուրաքանչյուրը գիտի Սուրբ Վալենտինի տոնի մասի, որը նշվում է ամեն տարվա փետրվարի 14-ին ողջ աշխարհով մեկ: Բայց այսօր ուզում եմ ձեզ պատմել Սբ. Սարգիս տոնի մասին, որն ընդունված է հայերի կողմից: Այս տարի այն նշվում է փետրվարի 15-ին:

St-Sargis-1

What is St. Sargis Day ?

The Armenian Apostolic Church celebrates today the holiday of St. Sargis, the patron of the young and those in love. Being initiated by Catholicos of All Armenians Garegin II, St. Sargis Day has been marked as a youth holiday for already several years. Historically St. Sargis was a Christian commander in the 4-th century, who was killed along with his son Martiros by a Persian king for refusal to change his faith.

St. Sargis Day is celebrated 63 days before Easter, on a Saturday falling sometime between Jan. 18 and Feb. 23. Marking the feast day of St. Sargis, unmarried Armenian women eat a piece of salty bread, ideally after fasting all day, in the hope of dreaming about their future husband. Tradition says the man who brings them water in the dream will be the man they marry.

So, you can also try it and see what will happen )

Այսպիսով, ի՞նչ է իրենից ներկայացնում Սբ. Սարգիսի տոնը:

Ս. Սարգիս Զորավարի տոնը Հայաստանում ընդունված է նշել ոչ միայն եկեղեցական ծեսով, աղոթքով, այլև ժողովրդական սովորույթներով, որը մեզանում նվիրական ավանդություն է: Ս. Սարգիս զորավարը երիտասարդների արագահաս բարեխոսն է: Նրա միջնորդությամբ հրաշքներ են տեղի ունենում: Այդ օրը երիտասարդներն աղոթում են Սրբին, որ իրենց աղոթքները հասցնի առ Աստված:
Ս. Սարգսի մասին բազմաթիվ ավանդապատումներ կան:

Ժողովրդական սովորույթներից է նաև, երբ Ս.Սարգսի տոնին նախորդող գիշերը երիտասարդներն աղի բլիթ են ուտում, որի հետ կապում են իրենց հարսնացուի կամ փեսացուի երազհայտնությունը: Այդ օրը հիշատակելի սովորույթներից է փոխինդով մատուցարանը դնել տան տանիքին կամ պատշգամբին և սպասել Ս.Սարգիս զորավարի ձիու պայտի հետքին: Ըստ ավանդույթի Ս.Սարգիսը պետք է հրեշտակների ուղեկցությամբ անցնի և ում մատուցարանի մեջ դրված ալյուրի կամ փոխինդի մեջ թողնի իր սպիտակ(մաքրություն, անաղարտություն է խորհրդանշում) ձիու պայտի հետքը, այդ տարի կիրականանա երիտասարդի երազանքները:

Այսպիսով, փորձեք և տեսեք, թե ինչ է լինում )

Untitled-21

Այս մագնիսը գնել եմ Չեխիայում, Պրագա: Այն իսկապես ինձ շատ է դուր գալիս…

I bought this magnet when I was in Czech, Prague. I really like it.

I bought this magnet when I was in Czech, Prague. I really like it.

WordPress-ն ամփոփում է Hayfashion-ի 2013 թվականը. 2013 in review

6 Feb

Հետաքրքիր անակնկալ )

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

A New York City subway train holds 1,200 people. This blog was viewed about 5,500 times in 2013. If it were a NYC subway train, it would take about 5 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.