Prague and me

23 Sep

Photos by ©Michael Bartikyan.   VISIT www.bartikyan.com

I have to stop publishing my bulgarian photoes, ’cause I have something better which I want to show you right now. Chech, Prague. One of the most beautiful cities in the world. I fell in love with it.

This is on my first day in Prague. I haven’t been slept for nearly a day, but I feel so much energy when walking on it’s beautiful streets that didn’t even want to spend a minute on sleep.

Լուսանկարները՝ ©Միքայել Բարտիկյանի: Այցելեք www.bartikyan.com

Ես ստիպված եմ ընդհատել իմ Բուլղարիայում արված նկարների շարքը, քանի որ շատ ավելի լավ բան ունեմ ցույց տալու:  Չեխիա, Պրահա: Աշխարհի ամենագեղեցիկ քաղաքներից մեկը: Ես պարզապես սիրահարվեցի դրան:

Սա իմ առաջին օրն է Պրահայում: Ես չեմ քնել գրեթե մի ամբողջ օր, բայց փողոցներով քայլում ու զգում էի, թե որքան էներգիա ունեմ, և չէի ցանկանում նույնիսկ մեկ րոպե ծախսել քնի վրա:

DSC_0413

Pražský hrad / Prague Castle.

Untitled-1

Pražský hrad / Prague Castle.

DSC_0505

DSC_0480

HF1

DSC_0456

Pražský hrad / Prague Castle.

---2

DSC_0448

And again – special thanks to Michael Bartikyan.   www.bartikyan.com

More photos – soon….

Եվ նորից՝ շնորհակալություններ Միքայել Բարտիկյանին: www.bartikyan.com

Եվս մի ֆոտոշարք՝ շուտով….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s