BULGARIA. Day 2. In Varna

13 Aug

On our second day in Bulgaria  was rather rainy so we decided to go to Varna, which was 2 hour far from Sunny beach, but we got there, bought the last bus ticket which was in 18.00 and went to Varna malls for shopping.

Բուլղարիայում մեր երկրորդ օրը անձրևոտ էր, և որոշեցինք Վառնա գնալ, ոը մեր լողափից 2 ժամ հեռավորության վրա էր: Հասանք, գնեցինք հետադարձ ավտոբուսի տոմսերը, որը 18.00-ին էր, և գնացինք գնումներ կատարելու:

me-back

We did some shopping as you can read on my smiley face (and guess from bags in my hands :).

Մենք գնումներ կատարեցինք, ինչպես կարող եք կարդալ իմ ժպիտով դեմքին (և ենթադրել ձեռքերիս տոպրակներից):

A1

A bag (which was RESERVED).

Պայուսակ:

bag-1

And a dress…

Եվ զգեստ…

Untitled-3 copy

After, we decided to walk a little, ’cause we’ve got an hour before our bus.

Հետո, որոշեցինք մի քիչ քայլել, քանի որ մեկ ժամ կար մինչև մեր ավտոբուսի մեկնումը:

A-3We saw a church, which was really beautiful.

Մենք եկեղեցի տեսանք, այն իսկապես գեղեցիկ էր:

 Varna Cathedral Church


Varna Cathedral Church.

OMG, it was 17.55, and on a few minutes our last bus to Sunny beach would leave. We got to bus station on taxi and were very close to missing the bus. Fortunately, it didn’t happen )))

Later that evening we just enjoyed the sea…

Աստված իմ, ժամը 17.55 էր, մի քանի րոպեից մեր ավտոբուսը մեկնելու էր: Մենք տաքսիով հասանք ավտոկայան և քիչ էր մնում ավտոբուսը բաց թողնեինք: Բարեբախտաբար, դա տեղի չունեցավ:

Ավելի ուշ այդ երեկո մենք գնացինք ծովը վայելելու…

A-2

Untitled-1

Lookin’ for the 3-rd day ….

3-րդ օրվան սպասելիս…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s