Me as bridesmaid

25 Jul

Very suddenly I became bridesmaid. It was really very surprising because I haven’t even been acquainted with future bride. Now I am, and she is very pretty. But now I think you can imagine my surprise when she chose me (I’m a friend of her husband’s sister) as her bridesmaid.

By the way, I became bridesmade thanks to my photos. Bride has seen them and wanted me to be her bridesmaid :D It’s Really funny…

Շատ հանկարծակի ես հարսնաքույր դարձա: Իսկապես զարմանալի էր, քանի որ ես նույնիսկ ծանոթ չէի հարսնացուի հետ ) Հիմա ծանոթ եմ, նա շատ հաճելի աղջիկ է: Բայց կարծում եմ պատկերացնում եք իմ զարմանքը, երբ նա ինձ ընտրեց իրեն հարսնաքույր (ես նրա ամուսնու քրոջ ընկերուհին եմ):

Ի դեպ, հարսնաքույր դարձա նկարներիս շնորհիվ: Հարսը տեսել և ուզեցել էր, որ լինեմ իր հարսնաքույրը: Շատ զվարճալի է…

Hayfashion1

IMG_5447

Untitled-1456

1001374_523156731091355_1557739413_n

Preparing..
Պատրաստվելիս…

We went to church in chaise. It was the best moment of the whole wedding for me. Everyone was looking at us surprised, some of them were waving and smiling. It was something extraordinary…

Եկեղեցի գնացինք ֆայտոնով: Դա ինձ համար ողջ հարսանիքից ամենահիշարժանն էր: Անցորդները մեզ էին նայում զարմացած, ոմանք ձեռքով էին անում և ժպտում: Հրաշալի մի բան էրև…
Untitled-81

Untitled-51

You know, if I say that I caught the bouquet would be a mistake. The bride just threw it on me…

Գիտեք, ասեմ, թե ես բռնեցի ծաղկեփունջը, սուտ կլինի: Հարսը պարզապես այն նետեց ինձ վրա…

995743_524054204334941_975464178_n

 

IMG_5712

IMG_5714

Untitled-155

Advertisements

2 Responses to “Me as bridesmaid”

 1. Rovan Peuper July 29, 2013 at 2:47 pm #

  amazing as usual.I will invite you to my brand fashion show.I hope you come.

  Rovan Peuper
  Vousse-Brands

  • Anat July 29, 2013 at 2:50 pm #

   Thank you. You’re lovely, as always !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s