My VARDAVAR adventures. Get wet through !

14 Jul

Just imagine yourself walking along the street in one of the modern capital cities in summer heat. Suddenly, a group of children or teenagers come up to you running and pour pails of water over you :) If it happens, that means it’s Vardavar.

Vardavar is one of the most ancient Armenian holidays. Vartavar (also known as Vardevar or Vardavar, Armenian: Վարդավառ or Վարդնար) is a festival in Armenia where people of all ages drench each other with water. Its name is a derivative from “vard” in Armenian, which stands for “rose” in English. It was celebrated by the pagan Armenians and, therefore, the holiday’s customs of pagan times including spilling water on each other, making the pigeons fly etc., are still maintained.

From morning till night all the people both young and old, men and women, children and adults, friends and strangers, collect water in their pails and other pans and spill water on each other. Nobody can pass by.

I haven’t played Vardavar for nearly 10 years. This year, on July 7, my friend convinced me to go with her to Garni Pagan Temple, which is the  only wholly preserved sample of Hellenistic architecture in Armenia. We went there with u few buses, and before getting to Temple, were drenched  by a group of children.

Քանի որ յուրաքանչյուր հայ գիտի, թե ինչ է Վարդավառը, այս անգամ ես հայերեն չեմ թարգմանի ՛՛ուսուցողական՛՛ մասը: Այլ միանգամից կսկսեմ իմ Վարդավառյան արկածներից:
Շուրջ  10 տարի է, ինչ չէի մասնակցել Վարդավառի: Այս տարի՝ հուլիսի 7-ին, ընկերուհիս ինձ համոզեց միասին գնալ Գառնի հեթանոսական տաճար, որտեղ պետք է այս տոնի կապակցությամբ միջոցառում անցկացվեր: Մի քանի ավտոբուսով հասանք Գառնի, բայց նախքան տաճար մտնելը մի քանի տեղացի երեխաներ մեզ մի լավ ջրեցին:

vardavar60

After that we got to Garni Temple all wet. We made some efforts to get dry, but it was nearly impossible.

Տաճար հասանք ամբողջովին թրջված: Իհարկե ինչ-որ փորձեր էի անում չորանալու, բայց անօգուտ էին:

vardavar-1

vardavar-2

vardavar10

As an owner of a fashion blog, I didn’t forget to take a few photos just for you, my dear.

Որպես նորաձևության բլոգի ՛՛տեր՛՛, իհարկե չմոռացա մի քանի կադր անել հատուկ իմ ընթերցողների համար:

vardavar6

vardavar9

vardavar5

Look, someone is also posing with me )))
Նայեք, ինչ-որ մեկը նույնպես նկարվում է )

While ceremony, which took place at Garni Temple, I ”stole” my friends hot and took a few poses. My hair were wet, I have no make up, but I want to show you them )) Want to have such a hat.

Մինչ արարողությունն էր ընթանում, ՛՛գողացա՛՛ ընկերուհուս գլխարկը ու նորից նկարվեցի: Մազերս թաց էին, բացարձակ շպարված չէի, բայց միևնույնն է՝ ցույց եմ տալիս այդ նկարները: Այսպիսի գլխարկ եմ ուզում:

vardavar4

vardavar-3

After all that we returned to Yerevan. As we were already wet, we decided to walk and to look what is happening in our beloved city. Karapi lich (Swan lake) was full of people drenching each other. And us, of course. It was impossible to photo anything as we risk our camera to get wet. It is the only photo which is taken just for showing you the atmosphere.

Այդ ամենից հետո վերադարձանք Երևան: Քանի որ արդեն իսկ թրջված էինք, որոշեցինք մի քիչ զբոսնել քաղաքում և տեսնել, թե ինչ է կատարվում: Կարապի լիճը լի էր իրար ջրող մարդկանցով: Եվ, իհարկե, նաև մեզ: Համարյա անհնար էր լուսանկարել, քանի որ խցիկը ջրվելու ռիսկի էինք ենթարկում: Սա միակ լուսանկարն է, և այն տեղադրում եմ մթնոլորտը ցույց տալու համար:

vardavar-cover-1

Then we decided to go to our square. And that was the biggest mistake we’ve made. I just can’t even describe to you what was going on there… The only thing I can tell you, a few guys ”took” me and throw me into a fountain. Three times. I turned out, that my cell phone can’t swim :D So I don’t havce a cell phone now and also don’t have numbers of my frineds ))))

That was CRAZZZZY day….

Հետո որոշեցինք քայլել դեպի Հրապարակ: Եվ դա ամենամեծ սխալն էր: Նույնիսկ չեմ կարող նկարագրել, թե ինչ էր կատարվում այնտեղ: Միակ բանը, որ կասեմ, մի քանի տղա ինձ բռնեցին և նետեցին ցայտաղբյուրը: Երեք անգամ: Պարզվեց, որ իմ բջջայինը լողալ չգիտի :D Այսպիսով, ես այլևս չունեմ բջջային, ինչպես նաև իմ ընկերների համարները: Չնեղանաք, որ ձեզ չեմ զանգահարում:

Այ սա ԽԵՆԹ օր էր….

DSC05162

My friend Haika, Garni and me. Wet …
Ընկերուհիս՝ Հայկան, ես ու Գառնին: Թրջված…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s