Snake-like braid

11 Jul

Today was the day when you wake up and decided to change something. And as you understand that you can’t change the world (at least not in one day :))) so you started with yourself. This time I started with my hair…
Hope you’ll like it…

Այսօր այն օրերից էր, երբ արթնանում ես և ուզում ես ինչ-որ բան փոխել: Եվ քանի որ չես կարող աշխարհը փոխել (կամ գոնե՝ ոչ մեկ օրում :))) այդպիսով սկսում ես քեզանից: Այս պարագայում ես սկսեցի մազերիցս:

Հուսով եմ կհավանեք: Նկարների մի մասը գեղեցկության սրահում են արված, մի մասը նույն օրը՝ երեկոյան, այդ պատճառով լուսավորությունը տարբեր է:

 Untitled-3

Untitled-1

Untitled-1

DSC05238

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s