In Vallex Garden

6 Jul

I know I haven’t been posting for a while. The truth is I was so busy with my new make-up courses, which I will show you as soon as I learn )

So, a few weeks ago I went to NKR, Stepanakert. It was so nice to watch what it has become for the last three years. It was much more beautiful place than the last time I was there. I took a few photo sessions there, and here one of them, which is taken at Vallex Garden Hotel. So, it was rather late, and most of the photoes are taken on the artificial  light. But my”photographer” friend Yana Karakhanyan bow it out.

You know, the flowery dress which I’m wearing is from Apart, one of my loveliest brands ever. This is the first dress which I have from that brand, and hope – not the last one. I’m really in love with it <3

Գիտեմ, որ երկար ժամանակ գրառումներ չեմ արել: Բանն այն է, որ չափազանց զբաղված եմ իմ նոր շպարի դասընթացներով, որոնք ձեզ ցույց կտամ, հենց սովորեմ )

Այսպիսով, մի քանի շաբաթ առաջ ես գնացի ԼՂՀ, Ստեփանակերտ: Այնքան հաճելի էր տեսնել, թե ինչի է այն վերածվել երեք տարի անց: Այն շատ ավելի գեղեցիկ վայր էր դարձել, քան իմ վերջին այցելության ժամանակ: Ես մի քանի ֆոտոսեսիաներ անցկացրեցի, և ահա դրանցից մեկը, որը նկարել ենք Vallex Garden Hotel-ում: Այսպիսով, բավականին ուշ ժամ էր, այդ պատճառով նկարների մեծ մասն արվել են արհեստական լույսի ներքո: Բայց իմ ՛՛լուսանկարիչ՛՛ ընկերուհի Յանա Կարախանյանն իհարկե կարողացավ գլուխ հանել:

Գիտե՞ք, այս ծաղկային զգեստը Apart-ից է, որն իմ ամենասիրելի բրենդներից մեկն է: Սա առաջին զգեստն է, որ ունեմ այս բրենդից, և հուսով եմ՝ ոչ վերջինը: Ես իսկապես այն շատ եմ հավանում <3

DSC04895

DSC04882

Anat-in-NKRAnat-1

Anat-in-NKR2

It was a really windy day )

DSC04855

DSC04884

DSC04897

It is not in focus, but there is smth I liked in this pic…

P.S. New photos are coming soon….

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s