Archive | July, 2013

Late walk on Stepanakert

28 Jul

On my second and last day in Stepanakert we went for a walk. It was rather late and dark, so our pics are not of the best quality.

Ստեփանակերտում գտնվելուս երկրորդ օրը երեկոյան զբոսանքի էինք դուրս եկել: Բավականին ուշ էր և մութ, այդ պատճառով նկարների որակը լավը չէ:

DSC04988

night

From those random pics, which are really nice )
Այն պատահական նկարներից, որոնք իսկապես լավիկն են )

Continue reading

Advertisements

Me as bridesmaid

25 Jul

Very suddenly I became bridesmaid. It was really very surprising because I haven’t even been acquainted with future bride. Now I am, and she is very pretty. But now I think you can imagine my surprise when she chose me (I’m a friend of her husband’s sister) as her bridesmaid.

By the way, I became bridesmade thanks to my photos. Bride has seen them and wanted me to be her bridesmaid :D It’s Really funny…

Շատ հանկարծակի ես հարսնաքույր դարձա: Իսկապես զարմանալի էր, քանի որ ես նույնիսկ ծանոթ չէի հարսնացուի հետ ) Հիմա ծանոթ եմ, նա շատ հաճելի աղջիկ է: Բայց կարծում եմ պատկերացնում եք իմ զարմանքը, երբ նա ինձ ընտրեց իրեն հարսնաքույր (ես նրա ամուսնու քրոջ ընկերուհին եմ):

Ի դեպ, հարսնաքույր դարձա նկարներիս շնորհիվ: Հարսը տեսել և ուզեցել էր, որ լինեմ իր հարսնաքույրը: Շատ զվարճալի է…

Hayfashion1

IMG_5447

Untitled-1456 Continue reading

Գլամուրի տիրապետության տակ

18 Jul

Ամեն օր նորաձեւության ամսագրերի շապիկներից մեզ են նայում գլամուրային, գեղեցիկ, խնամված դեմքեր, ու հազարավոր աղջիկներ դրանք թերթելիս հոգոց են հանում ու մտածում. «եթե միայն ես էլ այսպես գլամուրային լինեի»… Իրականում, այդպիսին լինելն այդքան էլ դժվար չէ:

DSC04596

Այս նութս տպագրվել է ՛՛Մարի՛՛ ամսագրի հունիսյան (2013) համարում

 «Յուրաքանչյուր աղջիկ կարող է գլամուրային լինել: Դրա համար հարկավոր է միայն կանգնել տեղումդ ու հիմար ձեւանալ»:

Սրանք 30-40-ականների ամերիկացի դերասանուհի Հեդի Լամարի խոսքերն են, որոնք ճշգրիտ բնութագրում են մերօրյա գլամուրը:

Continue reading

My VARDAVAR adventures. Get wet through !

14 Jul

Just imagine yourself walking along the street in one of the modern capital cities in summer heat. Suddenly, a group of children or teenagers come up to you running and pour pails of water over you :) If it happens, that means it’s Vardavar.

Vardavar is one of the most ancient Armenian holidays. Vartavar (also known as Vardevar or Vardavar, Armenian: Վարդավառ or Վարդնար) is a festival in Armenia where people of all ages drench each other with water. Its name is a derivative from “vard” in Armenian, which stands for “rose” in English. It was celebrated by the pagan Armenians and, therefore, the holiday’s customs of pagan times including spilling water on each other, making the pigeons fly etc., are still maintained.

From morning till night all the people both young and old, men and women, children and adults, friends and strangers, collect water in their pails and other pans and spill water on each other. Nobody can pass by.

I haven’t played Vardavar for nearly 10 years. This year, on July 7, my friend convinced me to go with her to Garni Pagan Temple, which is the  only wholly preserved sample of Hellenistic architecture in Armenia. We went there with u few buses, and before getting to Temple, were drenched  by a group of children.

Քանի որ յուրաքանչյուր հայ գիտի, թե ինչ է Վարդավառը, այս անգամ ես հայերեն չեմ թարգմանի ՛՛ուսուցողական՛՛ մասը: Այլ միանգամից կսկսեմ իմ Վարդավառյան արկածներից:
Շուրջ  10 տարի է, ինչ չէի մասնակցել Վարդավառի: Այս տարի՝ հուլիսի 7-ին, ընկերուհիս ինձ համոզեց միասին գնալ Գառնի հեթանոսական տաճար, որտեղ պետք է այս տոնի կապակցությամբ միջոցառում անցկացվեր: Մի քանի ավտոբուսով հասանք Գառնի, բայց նախքան տաճար մտնելը մի քանի տեղացի երեխաներ մեզ մի լավ ջրեցին:

vardavar60

After that we got to Garni Temple all wet. We made some efforts to get dry, but it was nearly impossible.

Տաճար հասանք ամբողջովին թրջված: Իհարկե ինչ-որ փորձեր էի անում չորանալու, բայց անօգուտ էին:

vardavar-1

vardavar-2

vardavar10

As an owner of a fashion blog, I didn’t forget to take a few photos just for you, my dear.

Որպես նորաձևության բլոգի ՛՛տեր՛՛, իհարկե չմոռացա մի քանի կադր անել հատուկ իմ ընթերցողների համար:

vardavar6 Continue reading

Snake-like braid

11 Jul

Today was the day when you wake up and decided to change something. And as you understand that you can’t change the world (at least not in one day :))) so you started with yourself. This time I started with my hair…
Hope you’ll like it…

Այսօր այն օրերից էր, երբ արթնանում ես և ուզում ես ինչ-որ բան փոխել: Եվ քանի որ չես կարող աշխարհը փոխել (կամ գոնե՝ ոչ մեկ օրում :))) այդպիսով սկսում ես քեզանից: Այս պարագայում ես սկսեցի մազերիցս:

Հուսով եմ կհավանեք: Նկարների մի մասը գեղեցկության սրահում են արված, մի մասը նույն օրը՝ երեկոյան, այդ պատճառով լուսավորությունը տարբեր է:

 Untitled-3

Untitled-1 Continue reading

In Vallex Garden

6 Jul

I know I haven’t been posting for a while. The truth is I was so busy with my new make-up courses, which I will show you as soon as I learn )

So, a few weeks ago I went to NKR, Stepanakert. It was so nice to watch what it has become for the last three years. It was much more beautiful place than the last time I was there. I took a few photo sessions there, and here one of them, which is taken at Vallex Garden Hotel. So, it was rather late, and most of the photoes are taken on the artificial  light. But my”photographer” friend Yana Karakhanyan bow it out.

You know, the flowery dress which I’m wearing is from Apart, one of my loveliest brands ever. This is the first dress which I have from that brand, and hope – not the last one. I’m really in love with it <3

Գիտեմ, որ երկար ժամանակ գրառումներ չեմ արել: Բանն այն է, որ չափազանց զբաղված եմ իմ նոր շպարի դասընթացներով, որոնք ձեզ ցույց կտամ, հենց սովորեմ )

Այսպիսով, մի քանի շաբաթ առաջ ես գնացի ԼՂՀ, Ստեփանակերտ: Այնքան հաճելի էր տեսնել, թե ինչի է այն վերածվել երեք տարի անց: Այն շատ ավելի գեղեցիկ վայր էր դարձել, քան իմ վերջին այցելության ժամանակ: Ես մի քանի ֆոտոսեսիաներ անցկացրեցի, և ահա դրանցից մեկը, որը նկարել ենք Vallex Garden Hotel-ում: Այսպիսով, բավականին ուշ ժամ էր, այդ պատճառով նկարների մեծ մասն արվել են արհեստական լույսի ներքո: Բայց իմ ՛՛լուսանկարիչ՛՛ ընկերուհի Յանա Կարախանյանն իհարկե կարողացավ գլուխ հանել:

Գիտե՞ք, այս ծաղկային զգեստը Apart-ից է, որն իմ ամենասիրելի բրենդներից մեկն է: Սա առաջին զգեստն է, որ ունեմ այս բրենդից, և հուսով եմ՝ ոչ վերջինը: Ես իսկապես այն շատ եմ հավանում <3

DSC04895

DSC04882

Anat-in-NKR Continue reading