Heart-clock makes me smile )

2 Jun

Every time I look at my wall I can’t help myself from smiling. Because a few days ago my wall was ”updated” with a big, red, beautiful heart-clock. It was a present from ”Style studio” which is specialized on making design furniture. So this unique design heart makes me so happy.

Ամեն անգամ պատիս նայելիս ես չեմ կարողանում չժպտալ: Բանն այն է, որ մի քանի օր առաջ այն ՛՛թարմացվել է՛՛ մեծ, կարմիր, գեղեցիկ սիրտ-ժամացույցով: Դա նվեր էր ”Style studio”-ից, որը մասնագիտացված է դիզայներական կահույքի պատրաստման վրա: Այս յուրօրինակ դիզայներական սիրտը ինձ շատ է ուրախացնում:

heart1

heart2

DSC04595

heart6

heart7

heart3

Besides, I was also given this beautiful bouquet.

Բացի այդ ես նվեր ստացա նաև այ այսպիսի գեղեցիկ ծաղկեփունջ:

heart4

heart5

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s