Archive | June, 2013

”Green՛՛ photo session with Hayk Papikyan (N 2)

23 Jun

So here is the 2-nd part of my Green photo session. Photos are taken on the same day with other clothes. Hope you’ll like it as much as the previous one.

Այս լուսանկարներն արվել են նախորդի հետ նույն օրը, պարզապես մի փոքր այլ հագուստով: Հուսով եմ այս նկարներն էլ նույնքան կհավանեք, որքան նախորդները:DSC_8785DSC_8765

DSC_8813 DSC_8903DSC_8851DSC_8853

Advertisements

”Green՛՛ photo session with Hayk Papikyan

18 Jun

Photos by Hayk Papikyan

This time I don’t want to comment my photos. I want to ask you to comment which of these photos you liked the most. Tell me please  )))

Լուսանկարները՝ Հայկ Պապիկյանի

Այս անգամ չեմ ցանկանում մեկնաբանել իմ լուսանկարները: Ուզում եմ ձեզ խնդրել մեկնաբանության հատվածում գրել, թե որ լուսանկարն ամենաշատը հավանեցիք: Գրեք խնդրում եմ  )))

DSC_8879

1

DSC_8705

2

DSC_8708

3

DSC_8832

4

DSC_8713

5

DSC_8730

6

DSC_8697-copy

7

DSC_8869

8

DSC_8888

9

DSC_8892

10

I’ll post more photos on these days…

Մոտ օրերս կտեղադրեմ ավելի շատ լուսանկարներ…

Me in NKR (part I)

9 Jun

These photoes are nearly 3 years old. They were taken in Nagorno Karabakh, where live two friends of mine. I decided to go to this wonderful place once again, and before it, I just wanted to show my old pics, as I like them so much.

This is the 1-st part only. More pics will be posted soon… Miss those days.

Այս նկարները շուրջ 3 տարվա են: Դրանք լուսանկարել ենք Լեռնային Ղարաբազում, որտեղ իմ երկու ընկերուհիներն են ապրում: Որոշել եմ նորից գնալ այս հիանալի վայրը, ու նախքան դա պարզապես ուզում եմ ցույց տալ իմ մի քանի հին նկարներից, որոնք շատ եմ սիրում:

Սա միայն 1-ին մասն է: Շուտով կհրապարակեմ ավելի շատ նկարներ… Կարոտում եմ այդ օրերը:
DSC02112

DSC02060

DSC02061

DSC02045

DSC02049

They are jokin’ ))))

DSC02095 Continue reading

Heart-clock makes me smile )

2 Jun

Every time I look at my wall I can’t help myself from smiling. Because a few days ago my wall was ”updated” with a big, red, beautiful heart-clock. It was a present from ”Style studio” which is specialized on making design furniture. So this unique design heart makes me so happy.

Ամեն անգամ պատիս նայելիս ես չեմ կարողանում չժպտալ: Բանն այն է, որ մի քանի օր առաջ այն ՛՛թարմացվել է՛՛ մեծ, կարմիր, գեղեցիկ սիրտ-ժամացույցով: Դա նվեր էր ”Style studio”-ից, որը մասնագիտացված է դիզայներական կահույքի պատրաստման վրա: Այս յուրօրինակ դիզայներական սիրտը ինձ շատ է ուրախացնում:

heart1

heart2

DSC04595 Continue reading