Crazy Sunday (Part I)

20 May

Today was one of my craziest Sundays ever. Everything started well. My friends decided to go to one of the most beautiful places in Armenia, it is called Parz Lich which in english is translated as Clear Lake. But something happened on half the way… I think I will tell you and even show some pics, but that day is not today. Now I just want to show a few nice pics which were taken in a beautiful nature. All of them are taken by Anush Ananyan :***

Այսօր իմ ամենախենթ կիրակիներից մեկն էր: Ամեն ինչ լավ սկսվեց: Մենք ընկերներով որոշեցինք գնալ Հայաստանի ամենագեղեցիկ վայրերից մեկը՝ պարզ լիճ. Բայց մի դեպք պատահեց ճանապարհին… Կարծում եմ, շուտով կպատմեմ ու գուցե նույնիսկ մի քանի նկար ցույց տամ, բայց դա այսօր չէ: Հիմա պարզապես տեղադրում եմ մի քանի նկար, որոնք նկարել է իմ ընկերուհի Անուշ Անանյանը :***

DSC_7525

DSC_7526

DSC_7529

DSC_7538

DSC_7545

DSC_7558

DSC_7555

DSC_7542

look at horse’s tail :DDD
Նայեք ձիու պոչին :ԴԴԴ

DSC_7510

DSC_7524

մտածմունքների մեջ )

More pictures will be shown soon. I think, tomorrow )

Ավելի շատ նկարներ կլինեն շուտով, երևի վաղը )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s