In a wedding

14 May

I know this must seem a little unusual, but these pics were taken on my friend’s sister’s wedding. This dress was sewed by another friend of mine, and this isn’t first time you see it. Last time I promised to tell you where from I took the model of my dress, I promise again to tell you soon…

Գիտեմ, որ մի քիչ տարօրինակ կհնչի, բայց այս նկարներն արվել են, երբ ես ընկերուհուս քրոջ հարսանիքին էի: Այս զգեստն ինձ համար կարել է մեկ այլ ընկերուհիս, և սա առաջին անգամը չէ, որ տեսնում եք այն: Անցյալ անգամ խոստացել էի պատմել, թե որտեղից եմ վերցրել դրա ֆասոնը, և հիմա նորից խոստանում եմ, որ շուտով կպատմեմ…

harsaniq13

Me, bride and bridesmaid )
Ես, հարսը և հարսնաքույրը )

harsaniq1

harsaniq3

harsaniq5

harsaniq14

harsaniq11

harsaniq12

harsaniq2

harsaniq15

harsaniq6

harsaniq7

harsaniq8

harsaniq9

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s