My B-day was red

6 May

This was unusual birthday. You know, my past birthdays were always glamorous, I wore a pretty dress, cook some tasty meal (:-)) and wait for my guests to come. But this time I decided to break the tradition. I didn’t wore a dress, didn’t cook any meal and even didn’t wait for any guests…. I just wore trouser, shirt and even gumshoes, which I wear very rarely. This time I decided to celebrate that day with a few friends outdoors. I was so happy, that when taking photoes I didn’t even take care of the shadows, which were in every shoot. However, let’s have a look at this sunny pictures, which are taken by my friend Anush Ananyan.

Սա անսովոր ծննդյան օր էր: Գիտեք, իմ նախկին ծնունդները սովորաբար ավելի գլամուրային են: Ես հագնում եմ գեղեցիկ զգեստ, համեղ որևէ ուտեստ պատրաստում (:-)) ու սպասում հյուրերիս ժամանմանը: Բայց այս անգամ որոշեցի խախտել ավանդույթը: Չկար ոչ զգեստ, ոչ պատրաստված ուտելիք, ոչ էլ հյուր… Այս անգամ հագել էի տաբատ, շապիկ և նույնիսկ կեդեր, որոնք ես հազվադեպ եմ հագնում և մի քանի ընկերների հետ գնացել քաղաքից դուրս: Այնքան ուրախ էի, որ նույնիսկ նկարվելիս ուշադրություն չէի դարձնում ստվերներին, որոնք կան յուրաքանչյուր նկարում: Ամեն դեպքում, եկեք նայենք այս արևոտ նկարները, որոնք նկարել է իմ ընկեր Անուշ Անանյանը:

yes 26

bday3

bday4

bday10

bday9

bday11

nday15

bday12

bday6

bday ked

կեդեր :ԴԴԴ

bday5

bday13

These red earings and bracelet my friends gave me in that morning )
Այս կարմիր թևնոցն ու ականջօղերը ընկերուհիներս նվիրեցին հենց այդ օրը )

bday8

Bday1

I just can’t stop myself from showing you this funny pic )))
պարզապես չեմ կարող այս ծիծաղելի նկարը ցույց չտալ )))

bday19

This is my candle

bday2

bday7

I enjoyed my B-day as always !!!!

Ինչպես միշտ, ծնունդս լավ անցավ….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s