Archive | May, 2013

black&white latino party

27 May

Have you ever seen me with short hair and dancing? These pics are from black and white latino party, and as I told you (or maybe not :) I’m attending latino courses for nearly 3 years.

Երբևէ տեսե՞լ եք ինձ կարճ մազերով ու պարելիս: Այս նկարները սև-սպտակ լատինո երեկոյից են, և ինչպես արդենա սել եմ (կամ գուցե՝ ոչ), ես հաճախում եմ լատինո դասընթացների շուրջ 3 տարի:

short-hair-6

My sister is laughing at me because I’m always like ”ready to pose” : )
Yes, that’s me…

short-hair-5 Continue reading

Advertisements

Crazy Sunday (Part II)

21 May

Here is the second part of my previous post. I’m rather calmly in the photos, but the fact is, I wasn’t…

Ահա երեկվա գրառմանս երկրորդ մասը: Նկարներում շատ հանգիստ եմ երևում, բայց իրականում այդպես չէր…

DSC_7672

DSC_7676

DSC_7675 Continue reading

Crazy Sunday (Part I)

20 May

Today was one of my craziest Sundays ever. Everything started well. My friends decided to go to one of the most beautiful places in Armenia, it is called Parz Lich which in english is translated as Clear Lake. But something happened on half the way… I think I will tell you and even show some pics, but that day is not today. Now I just want to show a few nice pics which were taken in a beautiful nature. All of them are taken by Anush Ananyan :***

Այսօր իմ ամենախենթ կիրակիներից մեկն էր: Ամեն ինչ լավ սկսվեց: Մենք ընկերներով որոշեցինք գնալ Հայաստանի ամենագեղեցիկ վայրերից մեկը՝ պարզ լիճ. Բայց մի դեպք պատահեց ճանապարհին… Կարծում եմ, շուտով կպատմեմ ու գուցե նույնիսկ մի քանի նկար ցույց տամ, բայց դա այսօր չէ: Հիմա պարզապես տեղադրում եմ մի քանի նկար, որոնք նկարել է իմ ընկերուհի Անուշ Անանյանը :***

DSC_7525

DSC_7526

DSC_7529 Continue reading

In a wedding

14 May

I know this must seem a little unusual, but these pics were taken on my friend’s sister’s wedding. This dress was sewed by another friend of mine, and this isn’t first time you see it. Last time I promised to tell you where from I took the model of my dress, I promise again to tell you soon…

Գիտեմ, որ մի քիչ տարօրինակ կհնչի, բայց այս նկարներն արվել են, երբ ես ընկերուհուս քրոջ հարսանիքին էի: Այս զգեստն ինձ համար կարել է մեկ այլ ընկերուհիս, և սա առաջին անգամը չէ, որ տեսնում եք այն: Անցյալ անգամ խոստացել էի պատմել, թե որտեղից եմ վերցրել դրա ֆասոնը, և հիմա նորից խոստանում եմ, որ շուտով կպատմեմ…

harsaniq13

Me, bride and bridesmaid )
Ես, հարսը և հարսնաքույրը )

harsaniq1

harsaniq3 Continue reading

My B-day was red

6 May

This was unusual birthday. You know, my past birthdays were always glamorous, I wore a pretty dress, cook some tasty meal (:-)) and wait for my guests to come. But this time I decided to break the tradition. I didn’t wore a dress, didn’t cook any meal and even didn’t wait for any guests…. I just wore trouser, shirt and even gumshoes, which I wear very rarely. This time I decided to celebrate that day with a few friends outdoors. I was so happy, that when taking photoes I didn’t even take care of the shadows, which were in every shoot. However, let’s have a look at this sunny pictures, which are taken by my friend Anush Ananyan.

Սա անսովոր ծննդյան օր էր: Գիտեք, իմ նախկին ծնունդները սովորաբար ավելի գլամուրային են: Ես հագնում եմ գեղեցիկ զգեստ, համեղ որևէ ուտեստ պատրաստում (:-)) ու սպասում հյուրերիս ժամանմանը: Բայց այս անգամ որոշեցի խախտել ավանդույթը: Չկար ոչ զգեստ, ոչ պատրաստված ուտելիք, ոչ էլ հյուր… Այս անգամ հագել էի տաբատ, շապիկ և նույնիսկ կեդեր, որոնք ես հազվադեպ եմ հագնում և մի քանի ընկերների հետ գնացել քաղաքից դուրս: Այնքան ուրախ էի, որ նույնիսկ նկարվելիս ուշադրություն չէի դարձնում ստվերներին, որոնք կան յուրաքանչյուր նկարում: Ամեն դեպքում, եկեք նայենք այս արևոտ նկարները, որոնք նկարել է իմ ընկեր Անուշ Անանյանը:

yes 26

bday3

bday4

bday10 Continue reading

Keep calm it’s my B-day. I

5 May

As today is my birthday, I decided to show you my 23-rd B-day pics, cause I like them a lot…

It was a lovely day. My clotes, my hair and my make-up were done by me. I enjojed my look )

Քանի որա յսօր իմ ծննդյան օրն է, որոշեցի ձեզ ցույց տալ իմ 23-րդ տարեդարձի նկարները, որովհետև դրանք շատ եմ հավանում…

Իսկապես հիանալի օր էր: Հագուստս, վարսահարդարումս և շպարս ինքս եմ արել: Ինձ դուր է գալիս իմ տեսքը )

1002545

1002564 Continue reading