Raspberry-coloured me

20 Apr

Do you like raspberry? Me too!!! I looking forward to their appearance. But before that I decided to fill that lack with u raspberry colored clothes. Hope you’ll enjoy this sunny pics on such a rainy wheather.

Սիրո՞ւմ եք ազնվամորի: Ես էլ: Անհամբեր սպասում եմ, թե երբ է հայտնվելու: Իսկ մինչ այդ որոշեցի պակասը լրացնել մորեգույն հագուստով: Հուսով եմ, ձեզ դուր կգան այս արևոտ նկարները այսպիսի անձրևոտ եղանակին…

anat-spring-10

anat-spring-8

anat-spring-9

anat-spring-6

anat-spring-7

DSC04323111

Anat-spring-accesories

anat-spring-3

DSC04385

DSC0436222

anat-spring-4

Anat-spring

ANat-spring2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s