Fresh fruit Monday

8 Apr

On monday mornings every normal girl is busy asking herself a question ”what should I wear today ?”, cause it’s the first day of the week. But I’m nor every normal girl, cause my only question in this morning is – ”what mask should I put today?”. Yes, it’s Monday morning and I’m not working on these days )))

By the way, I bought these masks on TheFaceShop, and they help me a lot.

Երկուշաբթի առավոտները յուրաքանչյուր նորմալ աղջիկ իրեն հարց է տալիս. ՛՛Ի՞նչ հագնեմ այսօր՛՛, չէ՞ որ այսօր շաբաթվա առաջին օրն է: Բայց պարզվում է, որ ես յուրաքանչյուր նորմալ աղջիկ չեմ, քանի որ իմ միակ հարցն այս առավոտ ՛՛Ո՞ր դիմակը դնեմ այսօր՛՛ հարցն է: Այո, այսօր երկուշաբթի առավոտ է, և ես չեմ աշխատում այս օրերին )))

Ի դեպ, այս դիմակները TheFaceShop խանութից եմ գնել: Դրանք հիանալի են օգնում ինձ:

DSC03983

P.S. Today I’ll prefer FRESH FRUIT GRAPE.
Հ.Գ. Այսօր ես կընտրեմ թարմ միրգ խաղողը:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s