Quote

Զգացմունքները, ինչպես Louis Vuitton-ը, կամ իրական են, կամ պետք չեն

7 Feb

tiffany6Կոկայինը, ինչպես Versace-ն, արդեն նորաձև չէ, բայց շատերն են սովորել:

Ծխախոտները, ինչպես Valentino-ն, էլեգանտ են, բայց ծերացնում են:

Ակումբները, ինչպես Richmond-ը, արդեն պարզապես ծիծաղելի են:

Ալկոհոլը, ինչպես Valentino-ն, միայն չափի մեջ:

Սեքսը, ինչպես Gucci-ն, երբեք շատ չի լինում:

Ամուսնությունը, ինչպես Chanel-ը, բոլորն ուզում են ավանդական ձևով:

Համեստությունը, ինչպես Cartier-ը, բոլորին զարդարում է:

Իսկ ընկերները, ինչպես բրիլիանտները, ավելի լավ է մեկ-երկուսը լինեն, բայց միայն Tiffany-ից:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s