About

ԻՄ/ԲԼՈԳԻՍ ՄԱՍԻՆ

Anat about HF
Respected Alexandre Vassiliev said. “Fashion is not for everyone. It’s for rich, slackers and young, good figures. The rest just need to have their own style”. And since I’m not rich and slacker, then I can say that I love fashion, follow the trends, but dress in my own style.
– With love Anat

One day one of my friend directors, and who has been shooting short films have won some awards abroad, explains why he doesn’t want to study at universities like Oxford or Cambridge. He says that cinematography is interesting for him just because everything is new there. In case of studying this profession will not be interesting for him any more …

I didn’t believe him, but his words impressed me. And now, when I try to enter the world of fashion with my little blog, I realize the young director’s words: and I believe in them. To say the truth, I haven’t studied in this area and I become happy every time I do some big or small discoveries for myself. And now I think if fashion was my profession, maybe it wouldn’t be so attractive for me…

********

Ինչպես ասել է հարգարժան Ալեքսանդր Վասիլևը՝ «Նորաձևությունը բոլորի համար չէ. այն հարուստների, անգործների ու երիտասարդ, գեղեցիկ կազմվածքների համար է: Մյուսներին պարզապես հարկավոր է ունենալ սեփական ոճը»: Եվ քանի որ ես հարուստ և անգործ չեմ, ապա կարող եմ ասել, որ սիրում եմ նորաձևությունը, հետևում տենդենցներին, բայց՝ հագնվում սեփական ոճով…
– Սիրով՝ Անատ

Մի օր իմ ծանոթ ռեժիսորներից մեկը, ով կարճամետրաժ ֆիլմեր է նկարահանում և արդեն բավականին մրցանակներ է շահել արտերկրում, բացատրում էր, թե ինչու ինքը չի ցանկանում սովորել Օքսֆորդի կամ Քեմբրիջի պես համալսարաններում: Եվ հարցն այստեղ ընդունակությունները կամ վճարողունակությունը չէին: Նա ասում էր, որ իր համար կինեմատոգրաֆիան հետաքրքիր է այնքանով, որ այնտեղ ամեն ինչ նոր է և ամեն անգամ ինքը կարծես նոր մանրուքներ բացահայտի: Իսկ ուսում ստանալու դեպքում հնարավոր է այս գործն իրեն այլևս չհետաքրքրեր…

Չեմ ասի, թե այդ պահին ես նրան հավատացի, բայց խոսքերը տպավորվեցին: Եվ հիմա, երբ իմ փոքրիկ բլոգով փորձում եմ մուտք գործել նորաձևության աշխարհ, նոր-նոր հասկանում եմ երիտասարդ ռեժիսորի խոսքերը: Եվ հավատում դրանց: Իրականում, ես էլ այս բնագավառում ուսում չունեմ, և ամեն անգամ ինքս ինձ համար ինչ-որ մեծ ու փոքր բացահայտումներ անելիս ուրախանում եմ: Եվ մտածում՝ ով գիտի, գուցե եթե ուսում ունենայի և աշխատեի հենց այս ոլորտում, այն ինձ այսքան գրավիչ չթվար, որքան հիմա….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s