After some model courses :)

12 Apr DSC04649

I took these pictures a few time ago, after a few model courses which I took at Atex fashion center last year. I didn’t finished those lessons, but I have learned a few things about posing. Here I’m trying to show it, and I’m not smiling as I used to :) But to tell the truth, these photos are a bit rough for me… I like light ones.

Այս լուսանկարներն արված են որոշ ժամանակ առաջ, երբ ես մոդելային կուրսերի էի այցելում Ատեքս նորաձևության կենտրոնում: Այդ դասընթացները չավարտեցի, բայց որոշ մանրուքներ սովորեցի դիրքերի մասին: Այստեղ փորձում եմ դրանք ցույց տալ, և ինչպես տեսնում եք, սովորականի պես չեմ ժպտում: Բայց ճիշտ ասած, այս նկարներն ինձ համար մի քիչ կոպիտ են… Ես նախընտրում եմ ավելի «թեթև» ոճը…

DSC04637

DSC04639

DSC04644

DSC04649

DSC04670

While we were busy taking photos, it suddenly became dark.

Մինչ տարված էինք լուսանկարվելով, մութն ընկավ:

DSC04732

DSC04782

My flowers smell like Spring

28 Mar DSC07428

I simply can’t help myself from showing you this beauty. I’ve been given a lot of flowers in my life, but this is simply the best bouquet I have ever seen ) Really. As a bonus, they smell like a parfume.

Ես պարզապես չեմ կարող ձեզ ցույց չտալ այս գեղեցկությունը: Իմ կյանքում ինձ շատ են ծաղիկներ նվիրել, բայց սա իմ տեսած ծաղկեփնջերից ամենագեղեցիկն է ) Իսկապես: Իսկ որպես բոնուս, նրանք օծանելիքի բույր ունեն: Ողջ սենյակս նրանց բույրով է լցված:

Untitled-1

DSC07429

flowers-1

DSC07457 Continue reading

Love you, 8th of March

9 Mar mi-8of-march-3

Look at these pretty presents I’ve got for 8th of March. All of them are from different people.  You know, I love this holiday as much as I love my Birthday.

Հապա նայեք այս գեղեցիկ նվերներին, որ ստացել եմ մարտի 8-ի առթիվ: Եվ դրանք բոլորը տարբեր մարդկանցից են: Գիտեք, ես սիրում եմ այս տոնը նույնքան, որքան իմ ծնունդը:
8mart3-1

8mart91

8mart1

8mart-18mart116 Continue reading

Shopping in Prague

17 Feb Anat11

When I was in Czech Republic, Prague, as a truly fashion lover I just couldn’t just travel. On my last day I went to Palladium mall for shopping.
Yes, I’m such kind of a girl )))

Երբ ես Չեխիայում էի, պարզապես չէի կարող ինձ թույլ տալ միայն ճամփորդել: Վերջին օրը ես գնացի նրանց Պալադիում հանրախանութ գնումների:
Այո, ես այսպիսին եմ )))

sweater and pants from my lovely  H&M :*
glasses – Reserved
necklace – don’t remember :P

Anati4

Anat11

DSC06808

----2 Continue reading

You call it St. Valentine’s Day, armenians call it St. Sargis day

14 Feb Untitled-21

Nearly each of you  knows about Saint Valentine’s Day, also known as Valentine’s Day or the Feast of Saint Valentine, which is observed on February 14 each year. It is celebrated in many countries around the world, although it is not a holiday in most of them. But today I want to tell you about a nice armenian tradition, which is called St. Sargis Day. This yaer we celebrate it on February 15.

Ձեզանից յուրաքանչյուրը գիտի Սուրբ Վալենտինի տոնի մասի, որը նշվում է ամեն տարվա փետրվարի 14-ին ողջ աշխարհով մեկ: Բայց այսօր ուզում եմ ձեզ պատմել Սբ. Սարգիս տոնի մասին, որն ընդունված է հայերի կողմից: Այս տարի այն նշվում է փետրվարի 15-ին:

St-Sargis-1

What is St. Sargis Day ?

The Armenian Apostolic Church celebrates today the holiday of St. Sargis, the patron of the young and those in love. Being initiated by Catholicos of All Armenians Garegin II, St. Sargis Day has been marked as a youth holiday for already several years. Historically St. Sargis was a Christian commander in the 4-th century, who was killed along with his son Martiros by a Persian king for refusal to change his faith.

St. Sargis Day is celebrated 63 days before Easter, on a Saturday falling sometime between Jan. 18 and Feb. 23. Marking the feast day of St. Sargis, unmarried Armenian women eat a piece of salty bread, ideally after fasting all day, in the hope of dreaming about their future husband. Tradition says the man who brings them water in the dream will be the man they marry.

So, you can also try it and see what will happen )

Այսպիսով, ի՞նչ է իրենից ներկայացնում Սբ. Սարգիսի տոնը:

Ս. Սարգիս Զորավարի տոնը Հայաստանում ընդունված է նշել ոչ միայն եկեղեցական ծեսով, աղոթքով, այլև ժողովրդական սովորույթներով, որը մեզանում նվիրական ավանդություն է: Ս. Սարգիս զորավարը երիտասարդների արագահաս բարեխոսն է: Նրա միջնորդությամբ հրաշքներ են տեղի ունենում: Այդ օրը երիտասարդներն աղոթում են Սրբին, որ իրենց աղոթքները հասցնի առ Աստված:
Ս. Սարգսի մասին բազմաթիվ ավանդապատումներ կան:

Ժողովրդական սովորույթներից է նաև, երբ Ս.Սարգսի տոնին նախորդող գիշերը երիտասարդներն աղի բլիթ են ուտում, որի հետ կապում են իրենց հարսնացուի կամ փեսացուի երազհայտնությունը: Այդ օրը հիշատակելի սովորույթներից է փոխինդով մատուցարանը դնել տան տանիքին կամ պատշգամբին և սպասել Ս.Սարգիս զորավարի ձիու պայտի հետքին: Ըստ ավանդույթի Ս.Սարգիսը պետք է հրեշտակների ուղեկցությամբ անցնի և ում մատուցարանի մեջ դրված ալյուրի կամ փոխինդի մեջ թողնի իր սպիտակ(մաքրություն, անաղարտություն է խորհրդանշում) ձիու պայտի հետքը, այդ տարի կիրականանա երիտասարդի երազանքները:

Այսպիսով, փորձեք և տեսեք, թե ինչ է լինում )

Untitled-21

Այս մագնիսը գնել եմ Չեխիայում, Պրագա: Այն իսկապես ինձ շատ է դուր գալիս…

I bought this magnet when I was in Czech, Prague. I really like it.

I bought this magnet when I was in Czech, Prague. I really like it.

WordPress-ն ամփոփում է Hayfashion-ի 2013 թվականը. 2013 in review

6 Feb

Հետաքրքիր անակնկալ )

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

A New York City subway train holds 1,200 people. This blog was viewed about 5,500 times in 2013. If it were a NYC subway train, it would take about 5 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 40 other followers

%d bloggers like this: